Türkiye’de Kürtaj Yasak Mı Yasal Süre Nedir?

Bilinçsiz ve korumasız cinsel ilişkiler sonrasında toplumda ki bireylerin yarısı kürtaj işlemine başvurmaktadır. Kürtaj işlemi sadece istenmeyen sebeplerden kaynaklı olarak değil ayrıca tıbbi terminasyonlar nedeniyle de yapılan bir rahim tahliyesi işlemidir. Kürtaj olmayı düşünen birçok kadın kürtajın yasak olup olmadığı konusunu araştırmaktadır. Kürtaj işlemi 1983 yılında çıkan yasa ile belirli kurallar çerçevesinde serbest bırakılmıştır. Bu da kadınların çocuk düşürme olarak adlandırdıkları sağlıksız yollara başvurmalarının önüne geçmiştir.

Kürtaj Yasak Mıdır? Yasak Değilse Yasal Süre Nedir?

Kürtaj işleminin yasalarda hukuki ve cezai olmak üzere iki boyutu bulunmaktadır. Yasalar anne karnında ki cenine birtakım haklar sağlamaktadır. Kişilik hakları doğum ile başlamış olsa da anne karnına düşen cenin hak ehliyetine kavuşmuştur.

Madde 28- Kişilik, çocuğun sağ olarak tamamıyla doğduğu anda başlar ve ölümle sona erer.
Çocuk hak ehliyetini, sağ doğmak koşuluyla, ana rahmine düştüğü andan başlayarak elde eder.

Anne karnında bulunan bir ceninin gebeliğin 10. haftasına kadar alınması yasal olarak kabul edilmektedir. Yani yasalar istenmeyen gebeliklerin sonlandırılmasında gebeliğin ilk 10 haftasına kadar müsaade etmektedir.

Madde 5- Gebeliğin onuncu haftası doluncaya kadar annenin sağlığı açısından tıbbi bir sakınca olmadığı takdirde istek üzerine rahim tahliye edilir.

10 Haftadan Sonra Gebelik Sonlandırma

Gebelik süresi on haftadan fazla ise rahim ancak gebelik, annenin hayatını tehdit ettiği veya edeceği veya doğacak çocuk ile onu takip edecek nesiller için ağır maluliyete neden olacağı hallerde doğum ve kadın hastalıkları uzmanı ve ilgili daldan bir uzmanın objektif bulgulara dayanan gerekçeli raporları ile tahliye edilir.

Yasada da belirtildiği burada devreye anne adayının rızası girmektedir. Anne adayının rızası olmadan gebeliğin tahliye edilmesi yasaktır ve bu konuda doktor tazminat ödeyecektir. Gebelik süresi 10 haftadan büyük olan gebeliklerde ise tıbbi herhangi bir terminasyon olmaksızın isteğe bağlı kürtaj işlemi yapılamamaktadır.

Yasal olarak reşit olan her kadın kürtaj işlemi için kadın hastalıkları ve doğum uzmanı ile görüşebilir. 18 yaşını doldurmuş evli olmayan kadınlar sadece kendi rızaları ile kürtaj yaptırabilirler. Ancak evli kadınların kürtaj yaptırabilmeleri için eşlerinin onayı gereklidir.

Call Now ButtonBize Ulaşın
WhatsApp WhatsApp Mesaj